Ημιαγωγοί

Κωνσταντίνος Καγκαράκης

12,72€ 11,45€
Φωτοβολταϊκή τεχνολογία

Κωνσταντίνος Καγκαράκης

16,96€ 15,26€
Ηλεκτροτεχνικές εφαρμογές

Εμμανουήλ Πρωτονοτάριος

24,38€ 21,94€
29,68€ 26,71€
Ηλεκτρικές μηχανές

Ιωάννης Τεγόπουλος

31,80€ 28,62€
Επιχειρησιακές προβλέψεις

Φώτιος Πετρόπουλος

33,92€ 30,53€
Εισαγωγή στα συστήματα ηλεκτρικής ενέργειας

Γ. Κονταξής, Κωνσταντίνος Βουρνάς

33,92€ 30,53€
Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος

Νικόλαος Α. Λάσκαρης

35,55€ 32,00€
Συστήματα μικροϋπολογιστών

Κιαμάλ Πεκμεστζή

37,10€ 33,39€
Εισαγωγή στον αυτόματο έλεγχο τόμος Α: Θεωρία

Παρασκευάς Ν. Παρασκευόπουλος

38,16€ 34,34€
Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας

Βασίλειος Παπαδιάς, Κωνσταντίνος Βουρνάς, Κωνσταντίνος Ντελκής

44,52€ 40,07€
44,52€ 40,07€
53,00€ 47,70€

TOP