Λειτουργικά συστήματα

Γεώργιος Παπακωνσταντίνου, Νικόλαος Μπιλάλης, Παναγιώτης Τσανάκας

20,14€ 18,13€
Βάσεις δεδομένων

Ιωάννης Κόλλιας

20,14€ 18,13€
Συστήματα παράλληλης επεξεργασίας

Γεώργιος Παπακωνσταντίνου, Θεοχάρης Θεοχάρης, Παναγιώτης Τσανάκας

21,20€ 19,08€
Εισαγωγή στην πληροφορική

Αλέξανδρος Μπεμ, Γεώργιος Καραμπατζός

26,50€ 23,85€
Αρχιτεκτονική υπολογιστών

Γ. Φραγκάκης, Γεώργιος Παπακωνσταντίνου, Παναγιώτης Τσανάκας

26,50€ 23,85€
Το λειτουργικό συστήμα empix

Γεώργιος Παπακωνσταντίνου, Παναγιώτης Τσανάκας, Χρύσανθος Δελλαρόκας

27,56€ 24,80€
Μεταγλωττιστές

Εμμανουήλ Σκορδαλάκης, Νικόλαος Παπασπύρου

28,62€ 25,76€
Εργαστηριακά θέματα λειτουργικών συστημάτων

Αλέξανδρος Δημόπουλος, Γεώργιος Παπακωνσταντίνου, Χρήστος Παυλάτος

31,80€ 28,62€
Εισαγωγή στην πληροφορική

Δημήτριος Βαϊόπουλος

37,10€ 33,39€
Προγραμματίζοντας σε Matlab

Χρήστος Στεφανάκος

42,40€ 38,16€
Τηλεπικοινωνιακά συστήματα

Γεώργιος Κοκκινάκης

47,70€ 42,93€
53,00€ 47,70€
Εισαγωγή στις επικοινωνίες

Γεώργιος Κοκκινάκης

55,12€ 49,61€
59,36€ 53,42€
Τηλεπικοινωνιακά συστήματα

Ευριπίδης Μπίλλης

65,72€ 59,15€

TOP