Λειτουργία δικτύων μέσων μαζικής μεταφοράς

Κωνσταντίνος Λυμπέρης, Ματθαίος Καρλαύτης

14,84€ 13,36€
Προεντεταμένο σκυρόδεμα

Θεοδόσης Τάσιος, Κωνσταντίνος Τρέζος, Πλούταρχος Γιαννόπουλος, Σπυρίδων Τσουκαντάς

15,90€ 14,31€
Μοναδοποιημένα φορτία

Κωνσταντίνος Αμπακουμκίν

15,90€ 14,31€
16,96€ 15,26€
Ασκήσεις τεχνικού σχεδίου

Ιωάννης Τζουβαδάκης

18,02€ 16,22€
2D & 3D σχέδιο στο AutoCAD

Ιωάννης Τζουβαδάκης

21,20€ 19,08€
Μαθήματα τεχνικού σχεδίου

Ιωάννης Τζουβαδάκης

26,50€ 23,85€
Θέματα οικοδομικής

Γεώργιος Μακρής, Ιωάννης Παπαϊωάννου, Μιλτιάδης Τζίτζας, Νiκόλαος Καλογεράς, Παναγιώτης Τουλιάτος, Σπύρος Ραυτόπουλος, Χρύσανθος Κιρπότιν

26,50€ 23,85€
Επεξεργασία νερού

Ανδρέας Ανδρεαδάκης

26,50€ 23,85€
Αθήνα 1830-2000

Γεώργιος Σαρηγιάννης

26,50€ 23,85€
Η τεχνική της κυκλοφορίας

Ευάγγελος-Γεράσιμος Ματσούκης

27,56€ 24,80€
Αντοχή των υλικών

Εμμανουήλ Γδούτος

27,56€ 24,80€
Περιβαλλοντική τεχνολογία

Ανδρέας Ανδρεαδάκης, Αντώνης Σταθόπουλος, Μαρίνα Πανταζίδου

31,80€ 28,62€
Εισαγωγή στα λιμενικά έργα

Κωνσταντίνος Μέμος

31,80€ 28,62€
Τεχνική μηχανική,Τόμος Ι

Ευάγγελος Μαρκέτος

33,92€ 30,53€
Θεωρία ελαστικότητας

Εμμανουήλ Γδούτος

36,04€ 32,44€
Επιχειρησιακή έρευνα και βελτιστοποίηση για μηχανικούς

Ματθαίος Καρλαύτης, Νικόλαος Λάγαρος

40,28€ 36,25€
Αεροδρόμια

Κωνσταντίνος Αμπακουμκίν

42,40€ 38,16€
Αεροδρόμια

Ευάγγελος-Γεράσιμος Ματσούκης

44,52€ 40,07€
Στατική: ασκήσεις,Τόμος II

Εμμανουήλ Γδούτος

47,70€ 42,93€
Σιδηροδρομική θεωρία και εφαρμογές

Κωνσταντίνος Λυμπέρης

55,12€ 49,61€
Στατική,Τόμος Ι

Εμμανουήλ Γδούτος

63,60€ 57,24€
Συστήματα αστικών συγκοινωνιών

Κωνσταντίνος Λυμπέρης, Ματθαίος Καρλαύτης

79,50€ 71,55€
Στατική,Τόμος II

Εμμανουήλ Γδούτος

82,68€ 74,41€
Πολεοδομικός σχεδιασμός

Αθανάσιος Αραβαντινός

84,80€ 76,32€

TOP