44,52€ 40,07€
Ωλοκληρωμένη ηλεκτρονική, τόμος α

Jacob Millman, Χρήστος Χαλκιάς

46,64€ 41,98€
Ωλοκληρωμένη ηλεκτρονική, τόμος β

Jacob Millman, Χρήστος Χαλκιάς

47,70€ 42,93€
Στατική: ασκήσεις,Τόμος II

Εμμανουήλ Γδούτος

47,70€ 42,93€
Μαθήματα ειδικής ηλεκτροτεχνίας, Γραμμικά κυκλώματα

Εμμανουήλ Πρωτονοτάριος, Μιχαήλ Θεολόγου

47,70€ 42,93€
53,00€ 47,70€
Σιδηροδρομική θεωρία και εφαρμογές

Κωνσταντίνος Λυμπέρης

55,12€ 49,61€
58,30€ 52,47€
Υδατικοί πόροι Ι

Γεώργιος Τσακίρης

61,48€ 55,33€
Στατική,Τόμος Ι

Εμμανουήλ Γδούτος

63,60€ 57,24€
Συστήματα αστικών συγκοινωνιών

Κωνσταντίνος Λυμπέρης, Ματθαίος Καρλαύτης

79,50€ 71,55€
Στατική,Τόμος II

Εμμανουήλ Γδούτος

82,68€ 74,41€
Πολεοδομικός σχεδιασμός

Αθανάσιος Αραβαντινός

84,80€ 76,32€

TOP