Γενικά μαθηματικά

Χαράλαμπος Αθανασιάδης

49,82€ 44,84€
Μαθηματικές μέθοδοι φυσικής

Ιωάννης Δ.Βέργαδος

50,88€ 45,79€
53,00€ 47,70€
Αναλογιστικά μαθηματικά

Κωστής Χ. Κουτσόπουλος

58,30€ 52,47€
61,48€ 55,33€
Μαθηματικά ασφαλίσεων ζωής

Πέτρος Χατζόπουλος

61,48€ 55,33€
Θεωρία πιθανοτήτων και εφαρμογές

Χαράλαμπος Χαραλαμπίδης

61,48€ 55,33€
Εφαρμοσμένα μαθηματικά

Εμμανουήλ Μανατάκης

66,78€ 60,10€

TOP