Γραμμική άλγεβρα

Δημήτρης Στρατηγόπουλος

Πραγματική ανάλυση

Μιχάλης Ανούσης, Αντώνης Τσολομύτης, Βαγγέλης Φελουζής

14,84€ 13,36€
Μαθηματική ανάλυση Ια

Παναγιώτης Τσεκρέκος

15,90€ 14,31€
Πλειογραμμική άλγεβρα

Μαρία Φραγκουλοπούλου

18,02€ 16,22€
Μαθηματική ανάλυση,Τόμος I

Ιωάννης Ρασσιάς

18,02€ 16,22€
Ασκήσεις πιθανοτήτων, τεύχος II

Χαράλαμπος Χαραλαμπίδης

18,02€ 16,22€
Ασκήσεις πιθανοτήτων, τεύχος I

Χαράλαμπος Χαραλαμπίδης

18,02€ 16,22€
Στατιστικές μέθοδοι

Ανδρέας Κυριακούσης

19,08€ 17,17€
Εισαγωγή στην άλγεβρα

Στυλιανός Ανδρεαδάκης

20,14€ 18,13€
21,20€ 19,08€
21,20€ 19,08€
Θεωρία Galois

Στυλιανός Ανδρεαδάκης

21,20€ 19,08€
Στοιχεία προβολικής γεωμετρίας

Ευστάθιος Βασιλείου

23,32€ 20,99€
Μαθήματα στατιστικής

Γεώργιος Κ. Τσιώτας

23,32€ 20,99€
23,32€ 20,99€
23,32€ 20,99€
Συνδυαστική, τεύχος 2

Χαράλαμπος Χαραλαμπίδης

24,38€ 21,94€
Σύγχρονη άλγεβρα Ι

Δημήτρης Στρατηγόπουλος

24,38€ 21,94€
Στοχαστικές ανελίξεις

Θεόφιλος Κάκκουλος

24,38€ 21,94€
Εισαγωγή στη θεωρία τελεστών

Αριστείδης Κατάβολος

24,38€ 21,94€
Αναλογισμός

Θεόφιλος Κάκουλος

24,38€ 21,94€
Αναλυτική γεωμετρία

Στυλιανός Ανδρεαδάκης

25,44€ 22,90€
Συνδυαστική, τεύχος 1

Χαράλαμπος Χαραλαμπίδης

26,50€ 23,85€
Θεωρία συλλογικού κινδύνου, Μέρος Β΄

Δημήτριος Κωνσταντινίδης

26,50€ 23,85€
Θεωρία συλλογικού κινδύνου, Μέρος Α΄

Δημήτριος Κωνσταντινίδης

26,50€ 23,85€
Θεωρία μέτρου

Γεώργιος Κουμούλλης, Στυλιανός Νεγρεπόντης

27,56€ 24,80€
Θεωρία αριθμών

Ιωάννης Ρασσιάς

27,56€ 24,80€
Απειροστικός λογισμός, τόμος ΙΙβ

Ευστάθιος Γιαννακούλιας, Σταύρος Γιωτόπουλος, Στυλιανός Νεγρεπόντης

28,62€ 25,76€
Απειροστικός λογισμός, τόμος Ι

Ευστάθιος Γιαννακούλιας, Σταύρος Γιωτόπουλος, Στυλιανός Νεγρεπόντης

28,62€ 25,76€
Γραμμική άλγεβρα

Στυλιανός Ανδρεαδάκης

29,68€ 26,71€
Ολοκληρωτικές εξισώσεις

Σωτήρης Ντούγιας

30,74€ 27,67€
Μαθηματική ανάλυση ΙΙ

Παναγιώτης Τσεκρέκος

33,92€ 30,53€
Απειροστικός λογισμός, τόμος ΙΙα

Ευστάθιος Γιαννακούλιας, Σταύρος Γιωτόπουλος, Στυλιανός Νεγρεπόντης

33,92€ 30,53€
Γεωμετρική ανάλυση, μέρος 1

Τηλέμαχος Χατζηαφράτης

34,98€ 31,48€
Μαθηματικές Μέθοδοι Φυσικής - Τόμος 1

Ιωάννης Δ.Βέργαδος, Γεώργιος Κ. Λεοντάρης

37,10€ 33,39€
Εισαγωγή στην επιχειρησιακή έρευνα

Αντώνης Οικονόμου, Δημήτριος Φακίνος

40,28€ 36,25€
Γενική τοπολογία και συναρτησιακή ανάλυση

Βασιλική Φαρμάκη, Θεοδόσιος Ζαχαριάδης, Νικόλαος Καλαμίδας, Στυλιανός Νεγρεπόντης

40,28€ 36,25€
Αναλυτικές συναρτήσεις και εφαρμογές

Αθανάσιος Τσαρπαλιάς, Τηλέμαχος Χατζηαφράτης

41,34€ 37,21€
Προγραμματίζοντας σε Matlab

Χρήστος Στεφανάκος

42,40€ 38,16€
Ουρές αναμονής

Δημήτριος Φακίνος

42,40€ 38,16€
Μαθηματική ανάλυση Ι

Παναγιώτης Τσεκρέκος

42,40€ 38,16€
Θεωρία αριθμών

Παναγιώτης Τσαγκάρης

42,40€ 38,16€
Εφαρμοσμένη στατιστική

Εμμανουήλ Μανατάκης

42,40€ 38,16€
Ασφαλίσεις ζωής και υγείας

Πέτρος Χατζόπουλος

42,40€ 38,16€
Εφαρμοσμένη στατιστική τόμος ΙΙ

Εμμανουήλ Μανατάκης

47,70€ 42,93€
Εισαγωγή στη μιγαδική ανάλυση

Σοφοκλής Μερκουράκης, Τηλέμαχος Χατζηαφράτης

48,76€ 43,88€

TOP