Φυσικοχημεία Ι

Θεόδωρος Σκουλικίδης

37,10€ 33,39€
Φαρμακευτική χημεία Ι

Ανδρέας Τσοτίνης, Γεώργιος Φώσκολος

37,10€ 33,39€
Τεχνική θερμοδυναμική

Δημήτριος Χασάπης

37,10€ 33,39€
Συστήματα μικροϋπολογιστών

Κιαμάλ Πεκμεστζή

37,10€ 33,39€
37,10€ 33,39€
Ναυτικοί κινητήρες Diesel

Νικόλαος Κυρτάτος

37,10€ 33,39€
Μαθηματικές Μέθοδοι Φυσικής - Τόμος 1

Ιωάννης Δ.Βέργαδος, Γεώργιος Κ. Λεοντάρης

37,10€ 33,39€
Μαθήματα γεωχημείας

Ακίνδυνος Κελεπερτζής, Παναγιώτης Μητρόπουλος

37,10€ 33,39€
Εργαστηριακές ασκήσεις φυσικής,Τόμος II

Αμαλία Κώνστα, Βασίλης Πέογλος, Γ. Ράπτης, Δέσποινα Νταουκάκη, Εμμανουήλ Φωκίτης, Ευάγγελος Γαζής, Ηλίας Κατσούφης, Θεοδώρα Παπαδοπούλου, Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος, Κώστας Χριστοδουλίδης, Ρόζα Βλαστού, Σ. Θύμη

37,10€ 33,39€
Εισαγωγή στην πληροφορική

Δημήτριος Βαϊόπουλος

37,10€ 33,39€
Εισαγωγή στον αυτόματο έλεγχο τόμος Α: Θεωρία

Παρασκευάς Ν. Παρασκευόπουλος

38,16€ 34,34€
Εισαγωγή στα στοιχειώδη σωμάτια ? κοσμολογία

Ηλίας Σ. Τριανταφυλλόπουλος, Ιωάννης Δ.Βέργαδος, Σμαράγδα Δ. Λώλα

38,16€ 34,34€
Επιχειρησιακή έρευνα και βελτιστοποίηση για μηχανικούς

Ματθαίος Καρλαύτης, Νικόλαος Λάγαρος

40,28€ 36,25€
Εισαγωγή στην επιχειρησιακή έρευνα

Αντώνης Οικονόμου, Δημήτριος Φακίνος

40,28€ 36,25€
Γενική τοπολογία και συναρτησιακή ανάλυση

Βασιλική Φαρμάκη, Θεοδόσιος Ζαχαριάδης, Νικόλαος Καλαμίδας, Στυλιανός Νεγρεπόντης

40,28€ 36,25€
Ατμόσφαιρα

Κωνσταντίνος Βαρώτσος

40,28€ 36,25€
Αναλυτικές συναρτήσεις και εφαρμογές

Αθανάσιος Τσαρπαλιάς, Τηλέμαχος Χατζηαφράτης

41,34€ 37,21€
Προγραμματίζοντας σε Matlab

Χρήστος Στεφανάκος

42,40€ 38,16€
Ουρές αναμονής

Δημήτριος Φακίνος

42,40€ 38,16€
Ο κόσμος των ορυκτών

Αθανάσιος Κατερινόπουλος

42,40€ 38,16€
Μαθηματική ανάλυση Ι

Παναγιώτης Τσεκρέκος

42,40€ 38,16€
Θεωρία αριθμών

Παναγιώτης Τσαγκάρης

42,40€ 38,16€
Εφαρμοσμένη στατιστική

Εμμανουήλ Μανατάκης

42,40€ 38,16€
Γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών

Ανδρέας Βασιλόπουλος, Δημήτριος Βαϊόπουλος, Νίκη Ευελπίδου

42,40€ 38,16€
Βασική πανεπιστημιακή φυσική

Παναγιώτης Λιανός

42,40€ 38,16€
Ασφαλίσεις ζωής και υγείας

Πέτρος Χατζόπουλος

42,40€ 38,16€
42,40€ 38,16€
Αεροδρόμια

Κωνσταντίνος Αμπακουμκίν

42,40€ 38,16€
Φαρμακευτική ανάλυση

Αύρα Ψαρρέα-Σάνδρη, Γεώργιος Φώσκολος

44,52€ 40,07€
Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας

Βασίλειος Παπαδιάς, Κωνσταντίνος Βουρνάς, Κωνσταντίνος Ντελκής

44,52€ 40,07€
Επιχειρησιακή έρευνα ΙΙ

Δημήτριος Ξηροκώστας

44,52€ 40,07€
Αεροδρόμια

Ευάγγελος-Γεράσιμος Ματσούκης

44,52€ 40,07€
Solar thermal conversion

Πέτρος Αξαόπουλος

44,52€ 40,07€
44,52€ 40,07€
Σύγχρονη ακίνητη προσθετική

Αλέξανδρος Αντωνόπουλος

45,58€ 41,02€
Ωλοκληρωμένη ηλεκτρονική, τόμος α

Jacob Millman, Χρήστος Χαλκιάς

46,64€ 41,98€
Ωλοκληρωμένη ηλεκτρονική, τόμος β

Jacob Millman, Χρήστος Χαλκιάς

47,70€ 42,93€
Τηλεπικοινωνιακά συστήματα

Γεώργιος Κοκκινάκης

47,70€ 42,93€
Στατική: ασκήσεις,Τόμος II

Εμμανουήλ Γδούτος

47,70€ 42,93€
Πειραματική αντοχή των υλικών

Ιωάννης Πρασιανάκης, Σταύρος Κουρκούλης

47,70€ 42,93€
Μαθήματα ειδικής ηλεκτροτεχνίας, Γραμμικά κυκλώματα

Εμμανουήλ Πρωτονοτάριος, Μιχαήλ Θεολόγου

47,70€ 42,93€

TOP