Βασιλική Μουργελά - 2/12 Τρίπολη

Βασιλική Μουργελά - 2/12 Τρίπολη

Γνωρίστε τη συγγραφέα Βασιλική Μουργελά και τα βιβλία της στο βιβλιοπωλείο Χαρτί και Μελάνι στην Τρίπολη, στις 6 Δεκεμβρίου.