Όνειρα και Ξεκαρδίσματα 7/7 - Αθήνα

Όνειρα και Ξεκαρδίσματα 7/7 - Αθήνα

Η Τάνια Χρυσού πάει στο Μουσικοτεχνείο, στο Περιστέρι, την Παρασκευή 7 Ιουλίου 10:30π.μ. 

Θα σας δούμε;