Πανεπιστημιακά Συγγράμματα

Σε συνεργασία με:

Καθηγητές του ΕΚΠΑ, του ΕΜΠ και διαφόρων σχολών από όλη τη χώρα
Ξένους εκδοτικούς Οίκους όπως, Dover Publications, Fizmatlit, Elsevier, Penguin, Binomi Verlan GbR

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΡΙΑ

Αγίου Ιωάννου Θεολόγου 80
Ζωγράφος - Αθήνα, ΤΚ. 15773
210-7707114, 210-7710548
Fax: 210-7710581
simmetria@simmetria.gr