Το βιβλίο περιέχει ασκήσεις από την ύλη των μαθημάτων Αναλυτικής Γεωμετρίας και Γραμμικής Άλγεβρας Ι, όπως αυτά διδάσκονται σε Τμήματα Σχολών Θετικών Επιστημών ή Πολυτεχνικών. Ωστόσο, δεν πρόκειται για ακόμα ένα βιβλίο ασκήσεων! Με το παρόν βιβλίο θα κατανοήσετε τους αντίστοιχους ορισμούς και θεωρήματα, θα γνωρίσετε μεθόδους επίλυσης ασκήσεων και το κυριότερο θα αντιληφθείτε τα πως και γιατί τής Αναλυτικής Γεωμετρίας και τής Γραμμικής Άλγεβρας. Στην αρχή κάθε κεφαλαίου επαναλαμβάνονται και διευκρινίζονται οι απαραίτητες έννοιες για την επίλυση των ασκήσεων, κατόπιν παρουσιάζονται οι ασκήσεις με αυξανόμενο βαθμό δυσκολίας. Το έργο είναι δίτομο. Ο επόμενος τόμος διαπραγματεύεται θέματα Γραμμικής Άλγεβρας ΙΙ.