Το νέο σύγγραμμα του Anatomy Trains (3η έκδοση), χαρτογραφεί τις επιμήκεις μυοπεριτονιακές συνδέσεις – πώς οι μύες συνδέονται λειτουργικά σε «μυοπεριτονιακούς μεσημβρινούς» μέσω της περιτονίας. Το Anatomy Trains ανοίγει ένα μοναδικό παράθυρο στην ανατομία των συνδέσεων μέσω του βιβλίου αυτού – με έγχρωμες ανατομικές εικόνες, περιτονιακές διατομές και πάμπολλες πρακτικές και κινητικές εφαρμογές για τα διάφορα στατικά και λειτουργικά πρότυπα. Περιλαμβάνονται επίσης, παραρτήματα για τα πρωτόκολλα δομικής ενσωμάτωσης βάσει των αρχών της ανατομίας Trains, όπως και μια σύγκριση των μυοπεριτονιακών μεσημβρινών με τους μεσημβρινούς του βελονισμού.