Νέα έκδοση ενός παγκόσμιου μπεστ σέλερ που σας βοηθά να επεκτείνετε το όραμά σας και την κλινική πρακτική σας με τα παγκόσμια λειτουργικά πρότυπα.

Τι είναι ο ανατομικός αυτός οδηγός των Ανατομικών Αλυσίδων ;

Η παραδοσιακή ανατομική μελέτη δίνει έμφαση στους μεμονωμένους μύς που συνδέονται από άκρο σε άκρο και από οστό σε οστό. Ο Ανατομικός οδηγός διευρύνει  την κατανόησή μας για τη μετάδοση της μυοσκελετικής δύναμης καθώς και των επιδράσεων της ασύμμετρης κατανομής φορτίσεων που μπορεί να βρίσκονται σε κάποια απόσταση από τον τραυματισμό ή τον πόνο.

Αυτός ο τόμος περιγράφει σαφώς τις λειτουργικά ενσωματωμένες συνέχειες  του σώματος εντός της περιτονίας που σχηματίζουν ανιχνεύσιμους «μεσημβρινούς» ή μυοπεριτονιακές διαδρομές. Η σταθερότητα, η  φόρτιση, η τάση, η ανθεκτικότητα και η στατική αντιστάθμιση κατανέμονται μέσω αυτών των γραμμών. Με βάση τον χάρτη των μεσημβρινών, το βιβλίο αυτό παρουσιάζει πολλές νέες και ολιστικές στρατηγικές για τους χειροθεραπευτές  για την αποκατάσταση και ενίσχυση της λειτουργίας στάσης και κίνησης.

Η θεωρία προσφέρει τα ακόλουθα οφέλη στον θεραπευτή:

 1. Ο οδηγός ισχύει ανεξάρτητα από το είδος της θεραπευτικής προσέγγισης σας. Αφού αναγνωριστούν τα πρότυπα, αυτοί οι μεσημβρινοί μπορούν εύκολα να εφαρμοστούν στην αξιολόγηση και τη θεραπεία, χρησιμοποιώντας μια ποικιλία θεραπευτικών και εκπαιδευτικών προσεγγίσεων για τη διευκόλυνση της κίνησης.
 2. Η θεωρία παρέχει μια πιο ισχυρή «τρισδιάστατη» αίσθηση για την μυοσκελετική ανατομία και μια εκτίμηση των κινητικών προτύπων ολόκληρου του σώματος που λειτουργούν αντισταθμιστικά στις καθημερινές και άλλες δραστηριότητες..
 3. Κλινικά, η θεωρία σας δείχνει πως επώδυνα προβλήματα σε μια περιοχή του σώματος μπορούν να συνδεθούν με μια «σιωπηλή περιοχή» που έχει αφαιρεθεί από το πρόβλημα, δημιουργώντας νέες στρατηγικές θεραπείας.

Χαρακτηριστικά

 • Διάταξη που έχει σχεδιαστεί για να επιτρέπει στον αναγνώστη να κατανοεί γρήγορα την κεντρική  ιδέα ή να αποκτά μια λεπτομερέστερη κατανόηση μιας δεδομένης περιοχής ανάλογα με τις ανάγκες του.
 • Εικονίδια που κατευθύνουν τους αναγνώστες στις δικές τους περιοχές ειδικού ενδιαφέροντος, π.χ. χειροθεραπείας, οπτικής αξιολόγησης ή κινησιοθεραπευτικής εκπαίδευσης.
 • Ενδελεχής διερεύνηση των τελευταίων ερευνητικών αποδείξεων για την επιστημονική βάση των κοινών κλινικών ευρημάτων, συμπεριλαμβανομένων των ανθρώπινων περιτονιακων διατομών.
 • Συζήτηση σχετικά με το ρόλο της περιτονίας ως το μεγαλύτερο αισθητήριο όργανο μας.
 • Ενημερώσεις που προκύπτουν από τη συνεχή διδασκαλία και πρακτική – για παράδειγμα, ο ρόλος της περιτονίας στην κατανομή των φορτίσεων και ο τρόπος με τον οποίο τα πρότυπα καταπόνησης παράγουν πρότυπα πόνου.
 • Νέα ενότητα που αναλύει το ρόλο της θεωρίας του ανατομικού οδηγού των ανατιμικών αλυσίδων στην ανάλυση του βάδισης.
 • Ιστότοπος που περιέχει σημαντικό συνοδευτικό υλικό των εννοιών που περιγράφονται στο βιβλίο όπως βιντεοκλίπ από τα εκπαιδευτικά προγράμματα ανατομίας, dvds, γραφικά υπολογιστών, webinars και επιπλέον φωτογραφίες των πελατών για την εξάσκηση της οπτικής αξιολόγησης.

Για ποιον έχει δημιουργηθεί αυτό το  βιβλίο;

 • Ο Ανατομικός οδηγός έχει σχεδιαστεί για να ενδιαφέρει όλους τους επαγγελματίες που ασχολούνται με την ανθρώπινη δομή και κίνηση: Ιατρούς, φυσιοθεραπευτές, personal trainers, οστεοπαθητικούς, χειροπρακτικούς, χειροθεραπευτές, καθηγητές γιόγκα και πιλάτες, και βελονιστές.

Ο Thomas Mayers σπούδασε απευθείας με τη Δρ. Ida Rolf, τον Moshe Feldenkrais και τον Buckminster Fuller, καθώς και με μια ποικιλία από υψηλού επιπέδου χειροθεραπευτές. Το έργο του επηρεάζεται από κρανιακές, σπλαχνικές και ενδογενείς μελέτες κίνησης που έκανε με την Ευρωπαϊκή σχολή Οστεοπαθητικής.  Ο Tom έχει ασκήσει την δομική χειροθεραπεία (integrated manual therapy)  για πάνω από 30 χρόνια σε ποικίλα κλινικά και πολιτιστικά περιβάλλοντα, συμπεριλαμβανομένων 10 ετών στο Λονδίνο, και πρακτικές στο Αμβούργο, στη Ρώμη, στο Ναϊρόμπι και στο Σίδνεϊ, καθώς και σε δεκάδες πόλεις των ΗΠΑ . Είναι ιδρυτικό μέλος της Διεθνούς Ένωσης Δομικών Χειροθεραπευτών (Ιinternational Association of Structural Integrators). Ζώντας στην ακτή του Μain, ο Τομ και η σχολή του διεξάγουν προγράμματα επαγγελματικής πιστοποίησης και συνεχιζόμενης εκπαίδευσης παγκοσμίως.